Steun ons en help Nederland vooruit

Wednesday 9 March 2011

Een voorspoeding 2011 namens Wethouder Jan van den Heuvel

Een jaartje geleden stonden we met elkaar aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen 2010. Met veel enthousiasme en met een perfect campagneplan gingen we met velen de verkiezingen in. En met succes, de kiezers gaven ons 2 zetels in de nieuwe gemeenteraad.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Misschien dat we, achteraf, in ons hart misschien nog meer hadden verwacht of gehoopt, maar de uitslag leerde ons gelukkig te zijn met een meer dan "verdubbeling" ten opzichte van 4 jaar geleden.

De daarop volgende onderhandelingen, die door Maarten en mij, namens de net gekozen fractie werden gevoerd, verliepen voorspoedig. Vooral doordat wij de samenwerking zochten en ook vonden bij andere partners. Dankzij de politieke alliantie met de SDOH en HB (we werden er zelfs de grootste fractie door) en natuurlijk ook dankzij een helder en aansprekend verkiezingsprogramma kregen onze speerpunten alle aandacht in het nieuwe coalitieprogramma, dat in april door het nieuwe college werd gepresenteerd en inmiddels ook zichtbaar in alle plannen is verwerkt.   

De nieuwe gezamenlijke fractie SDOH/D66/HB, met Maarten, Noureddine en Martijn namens D66,  ging voorspoedig van start. En natuurlijk ook ondergetekende als wethouder met de portefeuille ' Kunst & Cultuur, Sport, Beroepsonderwijs en Middelen ( vastgoed, automatisering, personeel & organisatie )

Ook startte vanaf juni een nieuw afdelingsbestuur. Zij werden opgezadeld met een lastige klus: een afdeling, met vele nieuwe leden, vorm gaan geven en ook nog eens D66 in Helmond meer en beter voor het voetlicht brengen. Alles met als doel onze D66-ideologie, onze D66-gedachten, kortom D66 Helmond en haar speerpunten bij een breder publiek bekend te maken. Geen gemakkelijke opgave die uiteraard nog veel aandacht vraagt in de komende jaren.

Bovendien stapten we in een moeilijke tijd college en raad binnen. Met nieuwe fractieleden, nieuwe fractiepartners, nieuwe coalitiepartijen, nieuw bestuursleden maar tegelijkertijd wel met een taakstelling om 13 miljoen te bezuinigen. Voorwaar een hele lastige klus.

Toch hebben we die klus kunnen klaren met elkaar. Het deed soms pijn, echt pijn. Het is niet niks zo in te grijpen op wijkfilialen, het is niet niks 70 fte's te moeten schrappen in de organisatie, het is niet niks stevig te moeten bezuinigen op Zorg en Welzijn.

Maar de politiek verantwoordelijken, dus ook die van ons, hebben hun verantwoordelijkheid perfect opgepakt en ik ben daar trots op. Want – en onderschat de verantwoordelijkheid van raadsleden niet – je doet het nooit goed: je bezuinigt of te weinig of te veel of verkeerd.

We zijn nu 9 maanden verder en ik kan niet anders zeggen dat de fractie prima samenwerkt, goed beslagen ten ijs komt en haar D66-stem in de gezamenlijke fractie, maar ook in commissie en raad prima laat horen.

Dit geeft me alle vertrouwen voor 2011. Ik weet dat onze D66- vertegenwoordigers zich voortdurend actief en betrokken opstellen, met frisse ideeën onze partners bestoken en de kiezer willen opzoeken.

Dat is ook wat ik alle D66-ers in onze afdeling wens voor 2011: Ben actief, ben betrokken, laat je horen. En laat bovenal politiek ook leuk zijn. Want het is keileuk om mee te werken aan een beter en mooier Helmond, aan de stad waarin je woont en/of werkt.

Ik wens u en de uwen hele fijne feestdagen en een bijzonder gelukkig 2011.

Jan van den Heuvel

Wethouder namens D66 Helmond