Steun ons en help Nederland vooruit

Tuesday 22 March 2011

Actueel: Helmond is wakker!

De afgelopen week maakte Helmond iets mee wat niet al te vaak voorkomt. De raadszaal in het bestuurscentrum Boscotondo zal vol met belangstellende inwoners van onze stad. Want ja er stonden zaken op de rol die vele Helmonders beroeren.

Op maandag 14 maart 2011 sprak de commissie Samenleving over het veelbesproken thema leerlingenvervoer. Tijdens de bespreking van de begroting 2011 had de Raad besloten om met ingang van het nieuwe schooljaar te gaan bezuinigen op het leerlingenvervoer.

In de afgelopen jaren is deze post op de begroting gestegen tot ruim 1.3 miljoen euro per jaar, voorwaar een fors bedrag. Het College kwam met het voorstel om de tegemoetkoming voor kinderen die tussen 2 en 6 kilometer van hun school voor speciaal onderwijs afwonen niet meer in aanmerking te laten komen voor die vergoeding. Dit heeft geleid tot een storm van protest door deze ouders en met succes. Het College heeft besloten om voor de periode schooljaren 2011-2013 deze bezuiniging terug te draaien.

In de komende maanden wil men nagaan op welke wijze er met ingang van het schooljaar 2013-2014 (een deel van) deze bezuiniging wel doorgevoerd kan worden.

Enerzijds een begrijpelijk ingrijpen van het College, anderzijds zitten we wel met het gegeven dat daardoor de bezuinigingsdoelstellingen moeilijker gehaald zullen worden. Het probleem wordt tijdelijk opgelost door het spaarpotje van onze stad aan te spreken. Daarmee zijn we niet zo blij en we verwachten dan ook dat het College bij de voorjaarsnota met een structurele dekking zal komen.

D66 kan de visie van het College volgen en zal dan ook op 5 april instemmen met het voorstel maar ja ze hoopt wel dat de wethouder, Margreet de Leeuw bij de voorjaarsnota met een goed doordacht en onderbouwd verhaal zal komen. Want dat we iets moeten doen aan die stijgende kosten lijkt ons evident.

Dinsdag 15 maart zat de raadszaal wederom bomvol toen het onderwerp de Cacaofabriek op de agenda stond. Alle partijen in de Helmondse raad waren goed vertegenwoordigd en lieten hun licht schijnen over deze zaak. Het College stelde voor om voor de komende jaren zo’n 300.000 euro extra uit te trekken om de tekorten bij het filmhuis en poppodium Lakei op te vangen. Daardoor zou er tevens een situatie ontstaan waardoor het voor die twee instellingen minder moeilijk zal worden om zich te gaan vestigen in de nieuwe culturele hotspot op Suytkade, de Cacaofabriek.

Helaas is het College er niet in geslaagd om dit voorstel helder en duidelijk over het voetlicht te brengen. Alle partijen vonden de informatie van het College erg summier en ook er laat. Ook bleef boven de markt hangen of er nu wel of niet een besluit is genomen over het vestigen van een nieuw cultureel centrum op Suytkade. Uiteindelijk heeft de vergadering het College verzocht het voorstel terug te nemen en nog eens goed te bekijken en met een nieuw, helder uitgewerkt plan te komen. Wethouder Jan van den Heuvel heeft de komende tijd dus een en ander te doen om de Raad van Helmond aan zijn kant te krijgen zodat de ontwikkelingen op Suytkade spoedig doorgang zullen vinden. Enige haast is hierbij wel geboden omdat er subsidies toegezegd zijn die evenwel eind 2013 aflopen.

Met de lente in aantocht borrelt het ook weer in de Helmondse politiek en op zich is daar helemaal niets mis mee.

Maarten Janssen

Raadslid namens D66 Helmond
Fractie SDOH-D66-HelmondseBelangen