Steun ons en help Nederland vooruit

Wednesday 1 February 2017

Column: Centrumperspectief

Centrumperspectief: gebrek aan durf en ambitie

Tijdens de raadsvergadering van 10 januari is het centrumperspectief vastgesteld. Dit is een visiedocument tot 2030 met als doel ons centrum te verbeteren en te verlevendigen. In veel punten van de notitie kunnen wij ons vinden, maar onze fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 10 januari j.l. ook aangegeven, dat het visiedocument op sommige punten ambitie mist. Ik geef hiervan een aantal voorbeelden.

Als eerste wordt in het plan voorgesteld om van het tijdelijke havenpark een permanent park te maken. Dit terwijl het voormalige Obragasterrein een unieke locatie is waar zoveel meer mogelijk is. Graag zouden wij op deze locatie een echt vernieuwende en onderscheidende functie zien, zoals een klein pittoresk haventje wat extra sfeer geeft aan de stad en hopelijk ook extra mensen naar de stad trekt. Volgens de verantwoordelijk wethouder zal er een mooie mix ontstaan tussen het centrum en het groene park. D66 juicht meer groen in het centrum toe, maar naast het bestaande park bij het kasteel en een nieuw park bij de watertoren hebben we straks een derde park. Dit is dus meer van hetzelfde. Daarbij speelt ook nog een financieel aspect. Het is kapitaalsvernietiging om een permanent Havenpark aan te leggen. Deze gemeentelijke grond kan immers niet meer worden verkocht. Dit terwijl we het Obragasterrein voor 11,7 miljoen hebben aangekocht. Daarvoor komen nu nauwelijks inkomsten voor terug. Sterker nog, de kosten voor het inrichten van het park bedragen ook nog eens 3 miljoen euro. En dan hebben we het nog niet over de eventuele saneringskosten. De huidige verliezen zijn wel gedekt binnen het budget, maar de gemeente loopt toch veel inkomsten mis. Dit laatste werd ook door de fractie van de VVD onderkend.

Daarnaast ziet D66 niets in het in de visie opgenomen plan om een hoog multifunctioneel gebouw tegen het oude Havenplein aan te bouwen. Het is juist de bedoeling dat er een verbinding wordt gemaakt tussen de Kanaaldijk Noord-Oost, de Steenweg, Het Havenplein, het kasteel en de rest van het centrum. Er moet dus één groot overzichtelijk geheel ontstaan. Door de bouw van een hoge toren voor het Havenplein doe je deze samenhang teniet. Omdat ook andere fracties hebben aangegeven niets te zien in deze toren nabij het oude Havenplein, heeft de wethouder de toezegging gedaan om ook andere locaties in het Havenpark te onderzoeken.

Verder missen wij de inzet op gevelverbetering. Wanneer men bijvoorbeeld over de Traverse rijdt geeft dit niet altijd een fraai beeld. Terwijl dit juist de plaats waar iedere voorbijganger het centrum goed kan zien. In visiedocument staat aangegeven dat de historische gevels worden verbeterd, maar denkende aan bijvoorbeeld de panden bij de Kegelbaan (zoals het pand van bijvoorbeeld de Hema) zouden ook deze dit niet-historische panden een verfraaiing kunnen gebruiken. Ten derde zien we graag dat de verbindingsroute tussen het centrum en de Cacaofabriek wordt omgevormd tot een echte mooie brede groene boulevard.

Dit zijn allemaal voorbeelden van onderwerpen waarop we toch iets meer ambitie hadden verwacht. Als middelgrote gemeente met een centrumfunctie in de Peel mogen we wel wat meer durf en ambitie laten zien en ons echt onderscheiden ten opzichte van de omliggende gemeenten om zo meer mensen naar Helmond te trekken. D66 heeft daarom ook tijdens de raadsvergadering tegen het centrumperspectief gestemd.

Met vriendelijke groet,

Jochem van den Bogaard
Burgercommissielid D66 Helmond
jochem.vandenbogaard@d66helmond.nl