Steun ons en help Nederland vooruit

Wednesday 28 June 2017
Gaby van den Waardenburg verkozen als lijsttrekker D66 Helmond

Gaby van den Waardenburg verkozen als lijsttrekker D66 Helmond

Gaby van den Waardenburg lijsttrekker D66 Helmond De afgelopen weken hebben de leden van D66 Helmond kunnen stemmen op de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De raadsleden Gaby van den Waardenburg en Stef Stevens hebben zich hiervoor verkiesbaar gesteld. Vandaag is bekend geworden dat Gaby van den Waardenburg de meeste stemmen…

Bekijk nieuwsbericht
Sunday 25 June 2017

Standpunt D66 aangaande N279

Omleiding N279 (gemeenteraad 30 mei) Voorzitter, D66 ziet het belang van een doorstroming van het verkeer. Alhoewel de doorstroming van de N279 ter hoogte van Helmond voldoet, kunnen wij om de weg toekomstbestendig te maken instemmen met de aanleg van zoveel als mogelijk, let op deze woorden, ongelijkvloerse kruisingen. Zoals we ook…

Bekijk nieuwsbericht
Friday 28 April 2017
Noureddine Zarroy geen lijsttrekker D66 Helmond

Noureddine Zarroy geen lijsttrekker D66 Helmond

D66-Fractievoorzitter Noureddine Zarroy stelt zich niet opnieuw verkiesbaar als lijsttrekker. Ook keert hij in de nieuwe raadsperiode niet terug als raadslid. Hiermee geeft hij de ruimte aan nieuw elan binnen de partij.   Zarroy is sinds september 2013 lijsttrekker en fractievoorzitter voor D66 in Helmond. In 2018, aan het eind van deze raadsperiode zal hij daarmee ruim vijf jaar fractievoorzitter zijn geweest. Noureddine: ‘Het  is tijd voor…

Bekijk nieuwsbericht
Thursday 2 February 2017 Wednesday 1 February 2017
Column: Centrumperspectief

Column: Centrumperspectief

Centrumperspectief: gebrek aan durf en ambitie Tijdens de raadsvergadering van 10 januari is het centrumperspectief vastgesteld. Dit is een visiedocument tot 2030 met als doel ons centrum te verbeteren en te verlevendigen. In veel punten van de notitie kunnen wij ons vinden, maar onze fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 10…

Bekijk nieuwsbericht
Sunday 15 January 2017

Fietsagenda

Dinsdag 10 januari jongstleden is in Helmond de nieuwe fietsagenda vastgesteld. Hieronder ziet u de bijdrage van D66 Helmond. Bijdrage fietsagenda Helmond Voorzitter, D66 is blij met deze fietsagenda. Onze fractie heeft al vaker aangegeven dat we het fietsen in Helmond extra willen stimuleren. D66 steunt de verbetering van…

Bekijk nieuwsbericht
Centrumperspectief Helmond

Centrumperspectief Helmond

Afgelopen dinsdag is het Centrumperspectief van Helmond besproken. Hierbij de bijdrage van D66 Helmond. Bijdrage Centrumperspectief Voorzitter, Uiteindelijk bespreken wij dat het centrumperspectief. De visie die tot 2030 ons centrum moet verlevendigen. Wij waarderen de inzet van de wethouder en de input van de inwoners tijdens…

Bekijk nieuwsbericht
Saturday 10 December 2016

Vergaderschema 2017

2016 Het is weer december. Dit jaar, een jaar vol bijzondere gebeurtenissen is bijna ten einde. Het jaar waarin we als D66 ons 100-jarig bestaan vierde, de Verenigde Staten Donald Trump als haar president koos, het jaar waarin Nieky Holzken genomineerd is als Helmonder van het jaar voor zijn inzet tegen pesten. …

Bekijk nieuwsbericht
Saturday 5 November 2016

Vragen D66, Lokaal Sterk en PvdA Helmond over veehouderijen

Schriftelijke vragen Onderwerp: Intensieve veehouderijen nabij Helmond Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, In de afgelopen maanden hebben de fracties van de PvdA, Lokaal Sterk en D66 verschillende malen vragen gesteld over de vestiging en uitbreiding van een aantal geitenhouderijen nabij Helmond. Tevens…

Bekijk nieuwsbericht
Wednesday 2 November 2016