Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 oktober 2009

PERSBERICHT: Kandidatenlijst D66 Helmond

Vaststelling van de Kandidatenlijst van D66-Helmond voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  De ledenvergadering van D66-Helmond heeft op 14 oktober 2009 haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 vastgesteld. Tijdens een drukbezochte vergadering presenteerde het bestuur, na een zorgvuldige stemprocedure onder alle leden,  een evenwichtig samengestelde lijst.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 oktober 2009

Bijdrage D66 in commissie Samenleving – mei 2008

Het college wil investeren in armoedebestrijding en heeft daartoe een traject ingezet om te komen tot betere producten, diensten en informatievoorziening. D66 Helmond is blij dat het - na een erg lange aanlooptijd - nu eindelijk duidelijk is wat Helmond in 2008 en 2009 aan armoedebestrijding wil doen. Voordat we ingaan op de inhoud nog…

Bekijk nieuwsbericht

Bijdrage D66 in debat tijden weekmarkt

Vorige week heeft er in de commissie Middelen ,Ondersteuning en Economie een stevige discussie plaats gehad over de weekmarkt in Helmond. Het college had, na een jaar proefgedraaid te hebben, in alle wijsheid besloten dat de zaterdagmarkt het beste tot 4 uur ’s middags open zou moeten blijven. Dus handhaving van de huidige situatie.…

Bekijk nieuwsbericht

Bijdrage D66 aan Commissie Samenleving – april 2008

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />Hoe gaat het verder met poppodium Plato? Vooropgesteld, D66 Helmond vindt het belangrijk dat er in Helmond een poppodium is dat past bij de schaalgrootte van de stad. Echter, de hele gang van zaken rond Plato heeft ons negatief verrast. Eerst wordt de behandeling van…

Bekijk nieuwsbericht

Bijdrage D66 aan commissie Samenleving – maart 2008

Kritiek op WMO-beleid 2008<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> De gemeente Helmond heeft ook in de WMO een regiefunctie. Maar dat betekent niet dat ze de handen af moet trekken van alle uitvoering in de dagelijkse praktijk. D66 Helmond ziet in het beleidsplan van het college enkele uitgangspunten die wij…

Bekijk nieuwsbericht

Bijdrage D66 aan commissie samenleving Samenleving – februari 2008

Nieuw cultuurbeleid in de maak De commissie Samenleving is druk bezig met het stellen van kaders voor het cultuurbeleid voor de komende jaren. In verschillende brainstorms heeft D66 Helmond haar uitgangspunten verwoord. Een overzicht: Algemeen Cultuur is een waardevol doel op zich en niet slechts een instrument voor het bereiken van andere beleidsdoelstellingen. D66 Helmond…

Bekijk nieuwsbericht

Bijdrage D66 aan Commissie Samenleving – januari 2008

Continuïteit huishoudelijke verzorging voorop<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> De Combinatie (D66 Helmond, SDOH en Helmondse Belangen) is van mening dat de huishoudelijke verzorging in Helmond altijd gestoeld moet zijn op twee basiswaarden: hoge kwaliteit en gegarandeerde continuïteit. Kwaliteit staat daarbij voor hulpverlening die minimaal voldoet aan de indicatiestelling. Continuïteit…

Bekijk nieuwsbericht

Bijdrage D66 in Voorjaarsnota 2009

[letterlijke tekst] Voorzitter, <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  U begon in 2006 Sociaal en Betrokken en u eindigt in 2009 met Helmond in tegenwind. Het kan verkeren. Andermaal dank voor de uitgebreide rapportages die deze Voorjaarsnota  vergezellen. Wie kennis neemt van de stand van zaken en de…

Bekijk nieuwsbericht

Nieuws uit de fractie: Voorjaarsnota 2009

De Voorjaarsnota 2009 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  Afgelopen donderdag (11 juni) vond de bespreking van de Voorjaarsnota plaats in de  gemeenteraad. De Voorjaarsnota slaat in feite de piketpalen voor de begroting van 2010. Over de begroting wordt altijd in het najaar (5 november a.s.) beslist. Centraal bij deze…

Bekijk nieuwsbericht

Verslag D66 op Heistraat Braderie

Na een jarenlange afwezigheid vond er op zondag 5 juli 2009 weer een braderie plaats in de Heistraat in het centrum van Helmond.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> D66 Helmond heeft deze activiteit te baat genomen om haar aanwezigheid in onze stad te promoten en tevens ook te inventariseren wat…

Bekijk nieuwsbericht