Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 juni 2020

Bewogen weken

Het zijn bizarre en onzekere tijden. De wereld lijkt even stil te staan, ook in Helmond. De afgelopen maanden heeft het Coronavirus veel zaken noodgedwongen stilgelegd, zoals de horeca, sportwedstrijden en cultuur. Ook in de politiek lag de besluitvorming voor een groot deel stil. Inmiddels zijn we weer een aantal weken volledig aan de gang en begint ook het dagelijkse leven weer langzaam op gang te komen.

Het Coronavirus is hopelijk een duidelijk waarschuwing dat er iets gedaan moet worden aan de luchtkwaliteit en de grote veestapel in deze regio. Inmiddels zij er steeds meer signalen van dier-op-mens besmettingen met het Coronavirus. Nertsen lijken hierbij de bron te zijn. Daarom hebben wij afgelopen raadsvergadering een motie van GroenLinks mede ingediend met het verzoek aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om alle mogelijke maatregelen te nemen bij nertsenfokkerijen in Zuidoost-Brabant om verdere verspreiding van het Coronavirus van dier-op-mens te voorkomen. Deze motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Volksgezondheid moet altijd de hoogste prioriteit krijgen.

Verder blijkt uit onderzoek dat het Coronavirus een stuk harder toeslaat in gebieden met veel intensieve veehouderijen, zoals Oost-Brabant en Noord-Limburg. Het aantal coronadoden is in sommige gemeenten zelfs meer dan tien keer zo groot als in veel andere provincies. Er zijn sterke aanwijzingen dat luchtkwaliteit een rol speelt. Het RIVM en universiteiten gaan verder onderzoek doen naar de mogelijke invloed van de intensieve veehouderij en luchtvervuiling op de impact die corona heeft op de gezondheid van mensen. De Wereldbank en de Vrije Universiteit van Amsterdam stellen in een net uitgebracht rapport dat er in elk geval een statistisch verband is tussen Covid-19 en de concentratie van fijnstof. De conclusie: wanneer de concentratie fijnstof met 20 procent stijgt, verdubbelt het aantal coronaslachtoffers in een gemeente bijna. Hier moeten we als overheden rekening mee houden en onze inwoners beter beschermen tegen luchtvervuiling. Het wordt tijd dat bescherming van de volksgezondheid eindelijk prioriteit krijgt en er concrete maatregelen nemen door bijvoorbeeld de veestapel te verkleinen.

Ik wens jullie allemaal heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden. Let op je gezondheid en op de mensen om je heen.
Vriendelijke groet,

Jochem van den Bogaard
Raadslid D66 Helmond