Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Bijdrage D66 aan Commissie Samenleving – januari 2008

Continuïteit huishoudelijke verzorging voorop<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

De Combinatie (D66 Helmond, SDOH en Helmondse Belangen) is van mening dat de huishoudelijke verzorging in Helmond altijd gestoeld moet zijn op twee basiswaarden: hoge kwaliteit en gegarandeerde continuïteit. Kwaliteit staat daarbij voor hulpverlening die minimaal voldoet aan de indicatiestelling. Continuïteit voor het überhaupt mogelijk maken van huishoudelijke verzorging. De aanbesteding van de Gemeente Helmond heeft geleid tot een consortium van thuiszorginstellingen. Onder hen zijn er 220.00 uren verdeeld. De hulpverlening is nu niet 100% gegarandeerd; bijna 30% van de uren blijkt niet adequaat ingevuld te zijn. De Combinatie is van mening dat alle hulpvragers in 2008 huishoudelijke verzorging verdienen. De wethouder heeft eerder punt beloofd dat iedere geïndiceerde burger wordt geholpen. We zullen er dan ook op toezien dat deze belofte wordt waargemaakt. De Combinatie heeft er vooralsnog vertrouwen in dat er de eerste helft 2008 een oplossing komt voor dekking van 80.000 uren. Als dit betekent dat we als gemeente daarvoor tijdelijk hogere kosten heeft, weegt dit minder zwaar dan de continuïteit van zorgverlening.

Wanneer leidt het armoedebeleid tot minder armoede?

Het college wil investeren in armoedebestrijding en heeft daartoe een traject ingezet om te komen tot betere producten, diensten en informatievoorziening. D66 Helmond ondersteunt dit initiatief maar vraagt zich wel af waarom het gehele traject zoveel tijd in beslag neemt. Begin 2007 een conferentie, begin 2008 weer een en pas in mei 2008 een concreet plan van aanpak. Al met al zijn we ruim 1,5 jaar verder voordat de burgers überhaupt gaan profiteren van de extra inspanningen. Dit past echter in de werkwijze van het huidige college: volop informatie verzamelen, meerdere overleggen met partners, uitgebreide plannen maken, diverse pilots opstarten etc.

D66 Helmond noemt in deze context twee voorbeelden. De pilot PlusPunt in Helmond-Noord is een initiatief dat al in 2006 is opgestart. Graag zouden we nu in 2008 willen weten wat de concrete resultaten zijn. Verder het terugdringen van het aantal werklozen. Belangrijk, want bij het gewenste percentage van 8% zal het aantal minder bedeelden in de stad afnemen. Helaas werpt de gekozen aanpak nog weinig vruchten af.  

Evert-Jan van Veen

Burgerlid Commissie Samenleving