Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 oktober 2009

Bijdrage D66 in debat City Marketing: "Ga jezelf als stad niet overschreeuwen"

Voorzitter,

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Je kan niet ontkennen dat Helmond als stad een imagoprobleem heeft. Je kan ook niet ontkennen dat dit probleem grotendeels is opgelost op het moment dat mensen de stad beter leren kennen.

In die zin zou stadsmarketing een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van dit toch wel hardnekkige probleem.

Het is nu eenmaal zo dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld een stad als Deventer, Helmond zich op eigen kracht nu moeilijk verkoopt. Zat de naam niet aan deze plaats vast, we zouden geen enkel probleem hebben.

Hoe denken we dit probleem nu op te lossen? Door ons te gaan vermarkten als een product.

Dat impliceert dat er mensen zouden zijn die behoefte hebben aan het product Helmond.

Dat betekent dus dat als die behoeftes er in aanleg niet zijn, deze behoeftes opgewekt moeten worden en om dat te bereiken zet je allerlei instrumenten in die jou, niet-kenner van de stad, ertoe verleiden eens een bezoekje te brengen aan deze stad, je bedrijf er te gaan vestigen of er te komen wonen en werken.

De vraag is of in een tijd waarin iedere stad, dorp of gehucht wel z’n eigen slogan lijkt te hebben dit instrument nog wel werkt, of we via dit instrument juist die thema’s naar boven weten te krijgen die mensen prikkelen en verleiden om naar Helmond te komen.

Er worden vier thema’s genoemd die Helmond actief gaat vermarkten. Mij lijken ze vrij willekeurig gekozen. Waarom de Kempel niet in het rijtje opgenomen als de beste pabo van het land? Met Eindhoven op nog geen <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />12 km van ons vandaan, met een zich almaar uitdijend winkelbestand zullen we nooit het funshopcentrum van de regio worden. Maar is dat erg?

Is niet primair de taak van een gemeentebestuur ervoor te zorgen dat de eigen bewoner de stad waarin hij of zij woont en /of werkt gaat waarderen en dat naar buiten uitstraalt.

Stadsmarketing begint wat ons betreft bij de eigen bewoners en bedrijven. Bij hen moet de vonk als eerste overslaan. Als dat lukt zullen de bezoekers en benutters vanzelf volgen.

Maar alsjeblieft, laat de ambities die je hebt wel in de pas lopen met de mogelijkheden en ga jezelf als stad niet overschreeuwen en daarmee belachelijk maken. Ik denk wel eens dat de scepsis van de regio naar Helmond toe in grote mate bepaald wordt door het fenomeen: je een te grote broek willen aanmeten.

Voorzitter, na deze bespiegelingen die in een commissievergadering, ik geef het direct toe niet hadden misstaan, maar daar achterwege gebleven zijn, terug naar uw voorstel.

D66 neemt kennis van de presentatie van het strategiedocument Citymarketing met de opmerkingen hierboven gemaakt.

Wat de organisatie betreft kunnen wij ons vinden in de oprichting van een stichting Stadsmarketing & Promotie Helmond met als opdrachtgever het college van B&W, waarbij ik ervan uitga dat de Raad op enigerlei wijze betrokken is bij die opdrachtgeving.

Of een voorgestelde Raad van Partners ook echt gaat werken moet de praktijk gaan uitmaken.

Dat in het model er een integratie plaatsvindt met de stichting Stadspromotie en citymanagement en de afdeling Feesten van de gemeente, lijkt een logische stap in een proces dat erop gericht is te komen tot stroomlijning en versterking van elkaars activiteiten. Ik ga er daarbij vanuit dat maximaal gebruik gemaakt wordt van elkaars sterke kanten en competentiekwesties uitgesproken zijn voordat de nieuwe stichting wordt opgericht.

In die zin stemmen we dan ook in om daar verder invulling aan te geven.

Wij willen graag tussentijds van de vorderingen van dit proces op de hoogte worden gehouden en mochten er onderweg momenten zijn waarop partners het kompas werkende weg bij zouden willen stellen, dan vernemen wij dat ook graag.

Voor dit moment dus, akkoord met het voorstel.

Sytze Ferwerda

Helmond, 6 oktober 2009

[Dit is de bijdrage van D66 in het debat over de City Marketing, zoals deze door Sytze Ferwerda is uitgesproken tijdens de raadsvergadering van 6 oktober]