Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 september 2021

Coffeeshopbeleid Helmond: “Het duurt te lang”

Voorzitter, het coffeeshopbeleid. Laat ik beginnen met te zeggen: Het duurt te lang.
Keer op keer op keer weer uitstel van een conclusie die vrij makkelijk te trekken is en wat nu ook weer in een rapport is gedaan. Er moeten in Helmond gewoon coffeeshops bijkomen.

Waarom zult u vragen, wat is nou precies het probleem? Het probleem is dat mensen altijd op zoek gaan naar een roesmiddel. En als er geen miswijn voorhanden is (alcohol is een harddrug) en we de veiligere alternatieven criminaliseren of ontmoedigen, dan zijn er in het illegale circuit nog legio minder veilige alternatieven. GHB, pillen en slagroomspuiten hebben allemaal al gezorgd voor dodelijke slachtoffers. De laatste niet vanwege obesitas overigens. Dat is dus wat er gebeurt als je als overheid de moralist uithangt. Het doel moet niet zijn om mensen uit alle macht roesmiddelen te onthouden, maar om zoveel mogelijk relatief veilige alternatieven te bieden, gekoppeld aan de juiste voorlichting en bewustwording. Er moet mij van het hart dat er regelmatig, ook hier in de raad, uiterst simplistisch en eendimensionaal over dit onderwerp wordt gesproken. Voorzitter, leden van de raad, het is niet zo zwart-wit.

Komen we op het tweede punt, namelijk het denormaliseren van softdrugsgebruik. Dit is absoluut niet strijdig met acceptatie en regulering van softdrugs. Als gemeente hebben we ons ook ingeschreven voor de proef met gereguleerde teelt om dezelfde reden. Het is al tijdenlang duidelijk dat de illegale teelt en handel heeft geleid tot een steeds verder oplopend THC gehalte bij doorgekweekte wiet en hashsoorten. Reguleren heeft alles te maken met het onder controle brengen van de handel en het gebruik van een roesmiddel en staat los van de wenselijkheid van het gebruik. Met meer coffeeshops komen er mogelijkheden om een coffeeshop tijdelijk te sluiten als deze zich niet aan afspraken houdt. Met meer coffeeshops heb je beter zicht op de probleemgebruikers en kun je kijken of je hen gericht kunt gaan begeleiden. Met meer coffeeshops kun je met de houders conventanten af gaan sluiten over voorlichting, maximale THC/CBD gehaltes en bijvoorbeeld een stoplichtsysteem analoog aan sigaretten (licht-middel-zwaar). Het signaal dat je afgeeft is dus juist dat je niet meer achterover leunt en de illegale handel zijn werk laat doen, maar dat je je actief gaat bemoeien met dit roesmiddel.

Wat betreft de vestigingscriteria vinden wij als D66 Helmond al tijden dat je daar pragmatisch mee om moet gaan. Je kunt ook met een coffeeshophouder afspraken maken over openingstijden en wie er wel en geen toegang hebben tot de shop. In het geval van een coffeeshop bestaat de voornaamste overlast uit parkeren. Het lijkt dan ook opportuun om ze in of vlakbij een winkelcentrum te vestigen. Als er wijken zijn waarbij zo’n coffeeshop bijdraagt aan de leefbaarheid of levendigheid van de wijk, dan staan wij als partij open voor de mogelijkheid. In het rapport wordt gesproken van een extra ruimte op papier voor vier extra coffeeshops. Wat ons betreft is dit een aantal om versneld naartoe te groeien.

Zoals het vierde punt ook al aangeeft zal er wat tijd overheen gaan voordat mensen overstappen van hun vertrouwde thuisdealer naar aankoop via een coffeeshop. We laten de inschatting of het wel of een extra coffeeshop wel of niet rendabel is graag aan degene die hem moet gaan exploiteren. Als wij het maximum op vijf zetten (de huidige plus de vier waarvoor ruimte is), dan melden de ondernemers zich vanzelf wel. Maar laten we vooral niet bang zijn dat er meer mensen verslaafd gaan raken aan een betrekkelijk veilig roesmiddel, vooral niet als we daar goede voorlichting en beleid tegenover zetten. Aan ons als raad de schone taak om dat eindelijk eens echt handen en voeten te geven en mensen op een zo veilig mogelijke manier hun ontspanning te laten vinden.

Tot zover.

Michiel van Geel