Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 23 juni 2019

Collegevragen over Geitenhouderijen nabij Helmond

Schriftelijke vragen aan het college van B&W

Onderwerp: Geitenhouderijen nabij Helmond

Geachte college,

In de afgelopen jaren heeft onze fractie, samen met andere fracties, verschillende malen vragen gesteld over de mogelijke vestiging en uitbreiding van een aantal geitenhouderijen nabij Helmond. Tevens is in de gemeenteraad in 2016 een motie van D66 aangenomen die het college de opdracht geeft om zich in te spannen en er alles aan te doen om de komst van een geitenhouderij in de gemeente Gemert-Bakel tegen te houden. De afgelopen dagen zijn er verschillende ontwikkelingen geweest.
De Raad van State oordeelt dat de gemeente Gemert-Bakel een vergunningaanvraag van dhr. Knoops eind 2016 ten onrechte buiten behandeling heeft gelaten. Volgens de Raad van State is de vraag of een mer-rapportage gemaakt moet worden nog niet aan de orde bij een eerste fase-aanvraag. Een dergelijk aanvraag gaat volgens de Raad van State alleen over bouwen en nog niet over milieu. De gemeente Gemert-Bakel wordt verder opgedragen om de door dhr. Knoops ingediende aanvraag alsnog af te handelen alsof de provinciale geitenstop nog niet van kracht is. Volgens berichtgeving in het ED is de kans groot dat de familie Knoops alsnog twee nieuwe geitenstallen kan bouwen aan het Muizenhol in Bakel. Die bouw lijkt nu juridisch toch mogelijk na deze uitspraak van de Raad van State.[1]

Onze fractie is zeer onaangenaam verrast door de uitspraak die de Raad van State heeft gedaan. Het is zeer onwenselijk om een geitenhouderij met 27.000 melkgeiten zo dicht bij de Helmondse woonwijken te realiseren. Dit zorgt voor enorme gezondheidsrisico’s (denk aan besmetting met de q-koorts of andere virussen). De gezondheid van onze inwoners dient ten alle tijde gewaarborgd te blijven.

Gezien het grote gezondheidsrisico en de ontstane onrust[2] stellen wij graag de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de uitspraak van de Raad van State? Zo ja, hoe beoordeelt het college deze uitspraak?
  2. Volgens onze fractie is deze uitspraak zeer verontrustend, zeker in combinatie met de plannen voor een omleiding van de N279 in ditzelfde gebied. De combinatie van uitlaatgassen en de ammoniak van dieren zorgt voor een gevaarlijke mix van fijnstof. Is het college dit met ons eens? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u bereid om contact op te nemen met de gemeente Gemert-Bakel naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State om gezamenlijk hierin op te trekken?
  4. Is er inmiddels landelijke of provinciale regelgeving die een dergelijke veehouderij juridisch tegen kan houden? Biedt de gewijzigde provinciale verordening ruimte, inclusief de voorlopige stop op de bouw van nieuwe geitenstallen, hiervoor nog mogelijkheden?
  5. Is de omgevingsvergunning milieu al verleend aan dhr. Knoops?
  6. Welke bestuurlijke en juridische mogelijkheden heeft de gemeente Helmond om de komst van een geitenhouderij aan de grens met Helmond te voorkomen?
  7. Bent u op de hoogte van andere aanvragen voor een uitbreiding of vestiging van een intensieve veehouderij in een van de buurgemeenten van Helmond?

Wij spreken de hoop en verwachting uit dat het college er alles aan gaat doen (zowel bestuurlijk als juridisch) om de vestiging van een geitenhouderij in Muizenhol tegen te houden.

Graag vernemen wij uw reactie.

Namens de fractie van D66,

Jochem van den Bogaard

[1] https://www.ed.nl/de-peel/kans-op-nieuwe-geitenstallen-bakel-alsnog-reeel~a2e6988d/

[2] https://www.ed.nl/de-peel/tegenstanders-geitenplan-bakel-graven-strijdbijl-op~af92d4ab/