Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 oktober 2014

D66 eist openheid van zaken

D66 eist openheid van zaken

D66 Helmond eist van de burgemeester openheid van zaken rondom de vragen die het op 7 juli jl. heeft gesteld. Nu bijna drie maanden geleden heeft het college nog niets van zich laten horen en blijven de vragen over de Cacaofabriek onbeantwoord. Het college lijkt transparantie rondom dit onderwerp niet op haar prioriteitenlijst te hebben staan.

De fractie van D66 hecht waarde aan transparantie van het college, zodat zij haar taken als het controleren, kaders stellen en de vertegenwoordiging naar behoren kan uitvoeren.

Onderstaand treft u de open brief aan de burgemeester aan.

 

Betreft: open mail m.b.t. collegevragen ‘Cacaofabriek’ d.d. 7 juli 2014

Geachte mevrouw Blanksma, Beste Elly,

Onderstaande mail stuur ik u in uw functie als collegevoorzitter.

Tijdens de raadsvergadering van 3 juni jl. heeft D66 Helmond gebruik gemaakt van het vragenuurtje. De vragen hadden betrekking op het krantenartikel van het ED met als kop: ‘Regio jarenlang te positief’. Tijdens het vragenuurtje is door menigeen, met D66 voorop geconstateerd dat er nagenoeg geen antwoord is gegeven op de gestelde vragen. Na de raadsvergadering hebben u en ik een kort overleg gehad, waarin wij teruggeblikt hebben op dat vragenuurtje. U heeft me tijdens dit gesprek beloofd dat er alsnog antwoord zou komen op de vragen die tijdens het vragenuurtje niet beantwoord waren. Op 10 september heb ik u gevraagd dit met spoed op te pakken en dat deed u. Op 13 september, drie dagen na mijn verzoek, heb ik beantwoording op de vragen gehad. Daarvoor spreek ik mijn oprechte dankbaarheid uit.

Op diezelfde 10 september heb ik u ook gevraagd de vragen die op 7 juli jl. door D66 Helmond gesteld zijn met betrekking tot de cacaofabriek te beantwoorden. Hier was inmiddels al een periode van twee maanden overheen gegaan, terwijl de termijn voor beantwoording van de vragen zes weken bedraagt. Inmiddels leven we vandaag op 1 oktober, 13 weken (!!!) nadat ik namens D66 vragen heb gesteld. D66 heeft geen antwoorden, er is D66 geen legitiem argument genoemd voor het uitblijven van beantwoording en er is geen respijt gevraagd op beantwoording van vragen.

U begrijpt dat het niet fijn is als een fractie haar werk niet kan doen (kaders stellen, controleren en het volk vertegenwoordigen) vanwege het uitblijven van de beantwoording van het college. Helaas moet ik concluderen dat het college haar raadsleden en de taken van de raadsleden niet serieus neemt. Tegelijkertijd moet ik ook concluderen dat raadsleden geen enkele stok achter de deur hebben om beantwoording van vragen af te dwingen. Dit mag niet en dit kan niet mevrouw Blanksma!

Ik wil u nogmaals vragen, u, als voorzitter van het college, dit met spoed op te pakken en alsnog zorg te dragen voor beantwoording. Alleen als alle partijen de verantwoordelijkheid nemen die zij dragen kan een collegiaal samenwerking tot stand komen en blijven. Daarnaast wil ik u vragen in uw rol als voorzitter van het presidium, dit te agenderen bij het eerst volgende overleg van het presidium. Er moet immers een structurele oplossing komen voor dit probleem.

D66 Helmond rekent erop dat in het kader van openheid en transparantie en in het kader van collegialiteit en respect voor elkaars ambt de vragen zo spoedig mogelijk beantwoord worden.

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

hartelijke groet,

Noureddine Zarroy
Fvz D66Helmond

Gemeente Helmond