Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 juni 2014

D66 Helmond stelt vragen over komst ELE Rally naar Berkendonk

Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,

Onlangs heeft onze fractie vernomen dat op 13 en 14 juni 2014 de ELE Rally in Helmond zal plaatsvinden. Het parcours strekt zich uit van de omgeving ten zuidoosten van Helmond tot aan de landelijke omgeving ten noordoosten van Eindhoven. Helmond fungeert hierbij als start- en finishplaats en dit jaar zal voor het eerst ook een klassementsproef plaatsvinden rondom Berkendonk. Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

1. Heeft het college van de gemeente Helmond, als zijde het bevoegde gezag, een vergunning verleend voor het evenement en zo ja, welke vergunning(en) betrof dit?

2. Heeft het college bij het verlenen van de vergunning rekening gehouden met het broedseizoen en de (mogelijke) verstoring van de natuur bij Berkendonk door de rally?

3. Is voorafgaand aan de vergunningverlening een onderzoek verricht naar de beschermde diersoorten in het gebied en zo ja, wat zijn de conclusies van dit onderzoek?

4. Heeft het college bij het verlenen van de vergunning het woon- en leefklimaat van omwonenden in Brouwhuis en Rijpelberg in acht genomen en zo ja, welke maatregelen worden genomen om de overlast te beperken?

5. Welke maatregelen worden door de organisatie van de rally dan wel door de gemeente genomen om de veiligheid van de toeschouwers te waarborgen en de overlast voor het verkeer te beperken?

Daarnaast zouden wij graag meer informatie ontvangen over het exacte parcours van de rally.

Graag vernemen wij uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66

Gaby van den Waardenburg (Raadslid)