Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 juli 2014

D66 stelt vragen over Cacaofabriek

Naar aanleiding van de recentelijke informatie betreffende de professionalisering van de Cacaofabriek in Helmond stelt D66 een aantal vragen aan het College. Dit bericht wordt geüpdate met eventuele antwoorden.


Geacht college,

In navolging op de Raadsinformatiebrief 41 betreffende de Cacaofabriek en verschillende berichten in de media betreffende dit onderwerp, heeft de fractie van D66Helmond enkele vragen:

1. Voor de professionalisering van de Cacaofabriek wordt een bedrag van € 100.000,– uitgetrokken, hetgeen wordt opgevangen binnen het programma Cultuur. Op welke post(en) binnen het programma Cultuur zal bezuinigd worden ten behoeve van deze begrotingswijziging?

2. Wat zijn de bezoekersaantallen van de Cacaofabriek sinds de opening en welke maatregelen is de verantwoordelijke wethouder voornemens te treffen om deze aantallen te verhogen?

3. Volgens de verantwoordelijke wethouder is in de programmering concurrentie ontstaan met de horeca. Kunnen voorbeelden worden genoemd van programmeringen die deze concurrentie veroorzaakt hebben en waaruit blijkt dat er inderdaad sprake is van concurrerende programmeringen?

4. Op welke wijze wil de verantwoordelijke wethouder een concurrerende programmering in de toekomst voorkomen?

5. Is het juist dat – al voor de opening – afgesproken is dat onderzocht zou worden hoe verdere professionalisering van de Cacaofabriek en nauwe samenwerking met onder andere het Speelhuis plaats zou gaan vinden? Zo ja, waarom is deze professionaliseringsslag, welke in de lijn der verwachting lag, door de verantwoordelijke wethouder negatief uitgemeten in de media?

6. Is het college van mening dat de culturele instellingen en de bedrijven die in de Cacaofabriek gehuisvest zijn door de commotie in de pers imagoschade lijden en op welke manier is het college voornemens deze schade te herstellen?

In afwachting van uw antwoord,

Hartelijke groet,

Namens de fractie D66Helmond

Noureddine Zarroy