Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 april 2021

Eindelijk perspectief voor de Jan van Brabant

In zijn laatste maanden als bestuurder van “de Jan” hield Lambert van Genugten nog een vurig betoog voor de commissie en de raad om toch snel duidelijkheid te bieden wat betreft problemen met de huisvesting van de locatie Molenstraat. En hij kreeg gehoor. Unaniem riepen we wethouder Dortmans op om zo snel als mogelijk deze duidelijkheid te verschaffen, maar zeker toch ruim voor de begroting 2022 zoals de wethouder voorstelde. Als D66 staan we voor goed onderwijs en daar hoort goede onderwijshuisvesting ook bij!

Afgelopen maart kregen we dan het voorstel. Nieuwbouw is het advies. Toekomstbestendige nieuwbouw die onderwijs dat past bij deze tijd mogelijk maakt. Een top voorstel waar D66 Helmond zich in kan vinden. Maar natuurlijk zijn we wel kritisch als dat nodig is.

Nieuwbouw voor de Molenstraat

Laten we helder zijn; de nieuwbouw is voor de locatie Molenstraat. De overige locaties zijn recentelijk onderhanden genomen. In tegenstelling tot andere partijen (o.a. Bach+) wil D66 dit kapitaal niet vernietigen en we begrijpen dat de Jan van Brabant niet 3 locaties heeft, maar 3 scholen met ieder hun eigen werkwijze en expertise.

Duurzaamheid

Een GroenLinks-wethouder kiest natuurlijk voor duurzaam bouwen (zowel fysiek als economisch), maar waarom dan in het gebruik niet uitgaan van de hoogste klasse voor “Frisse scholen” waarin klimaateisen worden gesteld? Kosten zijn daarvan de reden; maar ook met klasse B is het nog het schoolgebouw met de hoogste klassering in Helmond. Als D66 Helmond zetten we altijd in op zo duurzaam mogelijk bouwen, ook in andere bouwprojecten.

Leerlingenaantallen – prognoses

Wat bij mij, en ook bij de PvdA en Helder Helmond, vragen opriep was het leerlingenaantal. Er wordt in de plannen uit gegaan van permanente bouw voor 750(!) leerlingen. Is dat niet wat weinig? Pronexus, gespecialiseerd in prognoses voor onderwijs, heeft dat toch echt als leerlingenaantal berekend voor 2035. Uit eigen onderzoek kom ik op een ander getal, namelijk 830. Het zal toch niet zo zijn dat we nu al uitgaan van ruimte tekort?

De wethouder kon ons gerust stellen, nadat D66 hierover schriftelijke vragen heeft gesteld. Door modulair te bouwen en met een ruimte “telmarge” te werken, kon ze garanderen dat er bij oplevering voldoende ruimte zou zijn voor alle leerlingen. Ook daarna zou dat, zeker tot 2035, het geval moeten zijn. Het antwoord kunt u hier nalezen: (https://helmond.raadsinformatie.nl/document/9956279/1/Vraag%20D66%20inzake%20RV%20Huisvesting%20Jan%20van%20Brabant%20Molenstraat)

De rol van D66, Dé onderwijspartij

D66 heeft geen moties ingediend, maar we laten ons wel horen. We hebben duidelijk gemaakt, zowel voor als achter de schermen, dat perspectief belangrijk is en ook dat er geen tijdelijke bouw nodig moet zijn tijdens oplevering van het gebouw. Die toezeggingen hebben we. De manier waarop we dat hebben bereikt is in goed gesprek. Dan is een motie ook niet nodig. We bedrijven politiek om iets te bereiken en niet alleen voor de bühne. De raad is het na 2 discussierondes zelf zo eens dat het in de raadsvergadering gewoon een hamerstuk is! Al met al een mooi resultaat van samenwerking en constructieve politiek. 

Maarten Selten
Raadslid
D66 Helmond