Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 september 2009

Gemeenteraad houdt Helmond 'op zwart'

Nieuws uit de fractie.

Het zomerreces is nog niet achter de rug, of de eerste schermutselingen in het bestuurscentrum van de stad hebben alweer plaats gehad. Van een tracé-keuze in Helmond-West, tot hoogoplopende emoties rond een hek op Berkendonk; aan alles merk je dat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen.

Noteer alvast: 3 maart 2010. Gezien het potlood is de algemene uitslag rond 23.30 uur bekend, en wie er in de Raad gekozen is, pas de volgende dag rond 12.00 uur, zo werd ons onlangs meegedeeld.

Dat wordt dus een onrustige nacht voor menigeen.

Ook ik heb me druk gemaakt. En wel om het feit dat voorstellen om de raadsvergaderingen op de kabel danwel op internet (of in de toekomst breedband) te krijgen, het niet zullen halen in deze Raad. D66 is de enige fractie die daarvoor is!
Reden van de overige fracties: we geven als Raad in deze periode van recessie een verkeerd signaal naar de burger af als we zoveel geld (rond de 2 ton) hierin nu gaan investeren.
Let wel: geld waarvan de dekking geregeld is, en in belangrijke mate komt uit een pot die des Raads is en door de Raad de afgelopen jaren niet is aangesproken.

D66 vindt dit argument een schijnargument en tekenend voor de plaatselijke volksvertegenwoordigers van dit moment. Er lijkt collectief sprake te zijn van een angst voor de kiezer. Terwijl getuige de ‘rapportcijfers’ door diezelfde kiezer gegeven, de Raad juist heel stevig aan de eigen P.R. zou dienen te werken.
En hoe krijg je de burger betrokken bij de politiek?

Juist, door te laten zien wat ze daar doen op Boscotondo! Door in ieder geval van de kant van het bestuur te laten merken, dat je er alles aan wilt doen om de burger te informeren, ook in beeld en geluid.
Het is aan iedere Helmonder zelf de keuze om van deze gelegenheid gebruik te maken, maar door niets te doen onthoudt je die burger die mogelijkheid.

In de politieke arena zijn zeker momenten waarop je beschamend terug kijkt, en zullen er discussies zijn die als oervervelend ervaren worden. Maar dat mag volgens D66 geen reden zijn om mensen de mogelijkheid te onthouden kennis te nemen van het werk dat gekozen volksvertegenwoordigers doen; wat hun argumenten en keuzes zijn, hoe zich meerderheden vormen, wie overtuigt of afgeserveerd wordt, hoe het college zich staande houdt of blundert, hoe stemmingen verlopen.
Vele gemeentes (denk aan Eindhoven, Nuenen, Goirle) zijn ons via de kabel of breedband al voorgegaan en Helmond, dat zichzelf een, terecht, belangrijke plaats toedicht in een hightech omgeving, zit nog steeds ‘op zwart ‘.

D66 heeft er een punt voor de verkiezingen bij!

Sytze Ferwerda,
fractievoorzitter.