Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 november 2020

Goede OV in Helmond: op zoek naar alternatieven Bravoflex

door Jochem van den Bogaard, raadslid D66 Helmond

Als het om bereikbaarheid gaat, lijkt het alsof het hierbij vooral om de bereikbaarheid van en naar Helmond gaat. Voor D66 is de bereikbaarheid in Helmond zelf zeker zo belangrijk. Het openbaar vervoer moet kwalitatief goed genoeg zijn om een alternatief voor de auto te zijn. Het college beoogt dat iedereen moet kunnen meedoen en actief aan de samenleving deel moet kunnen nemen. Betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen is hier een voorbeeld van.

Bij de algemene beschouwingen over de Helmondse begroting heeft D66 aandacht gevraagd voor het probleem van de zogenaamde “last mile”. Er zijn 4 stations in Helmond en dat is goed, maar het laatste stuk om op je bestemming te komen vanaf de stations wordt een probleem door het stoppen van de pilot Bravoflex. Door het eenzijdig stoppen van de Bravoflex door de provincie zal de bereikbaarheid binnen Helmond maar ook de toegankelijkheid voor veel inwoners een probleem worden. Het alternatief dat door de Provincie geboden wordt (drie vaste buslijnen), zal niet voldoende zijn. Daarom is er op korte termijn een alternatief voor Bravoflex nodig, zodat betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen mogelijk blijft.

Daarom heb ik namens de D66-fractie een motie ingediend waarin het college opgeroepen wordt om de mogelijkheden te onderzoeken voor het betaalbaar inzetten van Taxbus voor alle OV-reizigers en in gesprek te gaan met de provincie om te kijken naar subsidiemogelijkheden voor innovatieve pilots om zo slimme last mile toepassingen (nieuwe vervoersconcepten) in Helmond te laten landen.

Eén va die nieuwe vervoersconcepten zou de uitrol van elektrische deelauto’s kunnen zijn. In 2021 wordt een visie op nieuwe (openbaar) vervoersconcepten opgesteld. De uitrol van deelauto’s kan hier een belangrijke rol in spelen. Er zijn op verschillende plaatsen in Nederland goede resultaten geboekt met deelautoprojecten. Deze deelautoprojecten kunnen een aanvulling zijn op het openbaar vervoer in Helmond. Het biedt ook een kans om het aantal auto’s in Helmond te verminderen, wat een duurzaamheidsvoordeel oplevert. De markt voor het opstarten van deelautoprojecten is nog niet breed oppakt in Helmond, dus daarom riep D66 het college op om een versnelling aan te brengen in de totstandkoming van autodeelprojecten in Helmond. Op deze manier hopen we Helmond bereikbaar te houden voor iedereen.