Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 juni 2021

Marlotte Brouwers beëdigd als burgercommissielid namens D66

Afgelopen week is Marlotte Brouwers beëdigd als burgercommissielid van de gemeenteraad van Helmond. Zij vertegenwoordigt hier de fractie van D66 als vervanging van Jan Brok, die in maart jl. zijn activiteiten als burgerlid in de Helmondse politiek heeft stopgezet.

Citaat Gemeenteraad Helmond: “Een burgerlid is geen lid van de gemeenteraad, maar neemt plaats in één van de raadscommissies of in een werkgroep. Commissieleden bestuderen en bespreken de dossiers voordat hierover een besluit wordt genomen in de gemeenteraad. Belangrijk werk dus!” einde citaat.

Het is goed te lezen dat Gemeente Helmond het werk van de commissieleden waardeert. Voor een goede democratische besluitvorming is het van belang dat de onderliggende dossiers zorgvuldig worden bestudeerd en getoetst aan de uitgangspunten van beleid.

Marlotte Brouwers maakt deel uit van de D66-fractie en gaat de portefeuilles Sociaal Domein en Kunst & Cultuur waarnemen.

Bestuur en leden van D66 Helmond zijn overtuigd van de kwaliteiten van Marlotte op deze dossiers en wensen haar veel succes met deze nieuwe uitdaging.