Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 augustus 2014

Meepraatsessies Verkiezingsprogramma PS2015

De programmacommissie werkt aan het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 18 maart 2015. Zij wil alle leden de gelegenheid geven om ideeën aan te dragen. Daarom zijn er op zaterdag 23 augustus regiobijeenkomsten in Etten-Leur, Tilburg, Waalre en Nistelrode.

De bijeenkomsten hebben het karakter van een open gedachtewisseling. Er ligt geen concepttekst voor. Er is dus nog alle ruimte voor inbreng. De programmacommissie schrijft vervolgens het concept verkiezingsprogramma. De leden stellen het programma vast in de regiovergadering van december.

Wil je jouw ideeën inbrengen, kom dan 23 augustus van 9.30 tot 13.00 naar het Nesterlé gebouw, Parkstraat 2 in Nistelrode. Je bent natuurlijk ook welkom op een van de andere locaties. Deze vind je op https://noordbrabant.d66.nl/agenda/

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Anne-Marie Spierings: am.spierings@d66noordbrabant.nl.