Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 oktober 2009

Open brief D66-fractie over voorstel "Raad in Beeld"

Open brief aan mijn collega’s van de gemeenteraad van Helmond.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Helmond, 29 september 2009.

In de raadsvergadering van 6 oktober a.s. zal naast de bouwkundige aanpassing van de raadzaal ook het voorstel Raad in Beeld aan ons ter goedkeuring worden voorgelegd.

Uit de besprekingen tot heden in de commissies ABA en MO&E mag afgeleid worden dat, bij ongewijzigde standpunten, dit voorstel het niet zal halen. Alleen D66 is tot heden een krachtig voorstander van Raad in Beeld gebleken.

Alle andere fracties hebben zo hun bedenkingen, waarbij het hoofdargument om tegen te zijn is: wij kunnen het als Raad in deze tijd van (aankomende) bezuinigingen niet maken om een bedrag van x euro’s te besteden aan iets dat onszelf aanbelangt.

Dit zal, zo is de gedachte, ik parafraseer maar even door, in deze tijd door de kiezer niet begrepen worden.

Het zal u duidelijk zijn geworden dat ik – en met mij mijn steeds forser groeiende politieke achterban – het hiermee niet eens zijn. Immers, wij geven bij dit project geen geld uit aan onszelf: wij zetten moderne communicatiemiddelen in teneinde de politiek dichter bij de mensen te brengen.

En dat lijkt mij, gezien de uitkomsten van plaatselijke enquêtes die de relatie kiezer-gekozenen op een aantal essentiële elementen meet, geen luxe. Ook gezien het lage opkomstpercentage bij verkiezingen, is een extra inspanning op dit gebied absoluut gewenst.

U bent, mag ik het zeggen, een dief van uw eigen imago. Een imago dat voor Helmond en zijn inwoners vooruitgang wil uitstralen, een stad die durft te investeren in projecten (denk aan Automotive) waarvan nu geenszins te voorzien is of die investering ook later zal renderen. Een stad met een gemeentebestuur die top wil zijn in technologische ontwikkelingen, maar zelf zich die mogelijkheden voor eigen profilering ontzegt. En daarmee voor menig burger de onbekende en dus onbeminde blijft die ‘daar maar wat doen, niet luisteren naar het volk en vooral de eigen zakken goed weten te spekken’. En daarmee nooit de erkenning van het primaat zal krijgen wat het uit hoofde van zijn functie wel zou moeten hebben.

Met het afwijzen van dit voorstel bewijst u, naar mijn bescheiden mening, niet alleen uzelf een slechte dienst, maar ook de burger die de mogelijkheid onthouden wordt op ieder door haar of hem gewenst moment op een simpele manier kennis te nemen van alles wat zich in de Helmondse politieke arena afspeelt.

U blokkeert voor uzelf, zo lijkt me, eveneens de weg naar een eigen informatievoorziening. Meedoen betekent immers ook: niet alleen afhankelijk zijn van diegenen die uit hoofde van hun functie (en somtijds eigen opvattingen) verslag doen van het gebeuren in de gemeenteraad. Met ‘Raad in Beeld’ kan iedere burger zelf zijn conclusies trekken.

De kiezer, kijker, Helmonder kan straks met eigen ogen zien wat zich afspeelt in de Raad, wie een onderbouwd betoog heeft of zomaar wat zegt, wie zijn beginselen uitdraagt of ‘voor de bühne speelt’, wie overtuigt door argumenten of door hard te roepen.

Wat de kosten betreft, die zijn in eerste aanleg mede te dekken uit budgetten die de Raad aan zichzelf in de loop der jaren heeft toebedeeld, maar waarvan het tot heden geen gebruik gemaakt heeft.

Kortom, ik doe een dringend beroep op u uw standpunt te heroverwegen, handelend in de geest van wat deze stad wil zijn: bruisend en dynamisch.

Met sociaal-liberale groet,

 

Sytze Ferwerda.