Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 april 2014

Oppositie: zorgvuldigheid boven snelheid

De fractievoorzitters van de oppositiepartijen verzonden hedenavond de volgende mail aan formateur Arjan Vliegenthart:

Geachte dr. Vliegenthart,

De oppositie is, zoals eerder aangegeven en uitgebreid in de media is verschenen bereid op uw voorstel in te gaan en u te spreken.

Wel willen we u eraan herinneren dat wij aangegeven hebben een aantal voorwaarden te hebben, waaronder het gezamenlijk in gesprek treden.Vanmiddag hebben wij van de heer Beck namens u een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst op dinsdag 22 april om 11.00 uur in de commissiekamer van Boscotondo. Wij zijn verbijsterd over deze uitnodiging en in het bijzonder over het tijdstip. Eerder vandaag hadden diverse fractievoorzitters u namelijk laten weten dat hun partij niet aanwezig kan zijn op dit tijdstip.

Wij stellen u voor om het overleg te verplaatsen naar 22 april om 18.00 uur in de commissiekamer van Boscotondo. Bovendien zijn wij verbaasd over de uitnodiging voor de presentatie van het coalitieprogramma eveneens op 22 april; voor de oppositie prevaleert zorgvuldigheid boven snelheid.Tijdens de gesprekken op weg naar de formatie is duidelijk naar voren gekomen dat betrouwbaarheid, integriteit en transparantie de sleutelwoorden zullen worden van het nieuwe college. Op basis van deze voornemens hebben wij er alle vertrouwen in dat u positief zult reageren op ons voorstel.

Namens de volgende partijen,

 

Mohammed Chahim (PvdA)

Michael Rieter (Helder Helmond)

Frans Mol (Senioren2013)

Harrie van Dijk (SDOH-HB)

Noureddine Zarroy (D66)