Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 november 2020

POLITIEK IN ’T KORT

Bijdrage van Stef Stevens, D66 Helmond

Bij het bespreken van de begroting 2021 in de gemeenteraad van Helmond deed D66 fractieleider Stef Stevens figuurlijk ook een duit in het zakje met enkele aandachtspunten maar ook positieve opmerkingen.

Investeren in Helmond Noord en Oost

D66 vindt aandacht voor de wijken belangrijk omdat dit de leefbaarheid, gezondheid en kansen gelijkheid op orde houdt. Om die reden steunt D66 het voorstel om de komende jaren 4 miljoen te investeren in de Helmondse wijken Noord en Oost.

Openbaar vervoer in de stad

Met het stoppen van Bravoflex in december ontstaat een probleem om vanaf een van de vier stations naar een bestemming in de stad door te reizen. D66 komt hier later in de commissie nog op terug.

Huizen, huizen en nog eens huizen

Ondanks de mooie woningbouwprojecten die de laatste tijd zijn afgerond is er in Helmond, en in de Brainport regio als geheel, nog steeds een tekort aan woningen. D66 is blij dat er ook de komende jaren echt geïnvesteerd gaat worden in de woningbouw. Extra aandacht is nodig voor mensen die uit een relatie komen en net boven modaal verdienen; voor hen zou een regeling te vergelijken met een startersregeling kunnen voorkomen dat ze in de problemen komen of zelfs op straat belanden.

Samenwerking bibliotheek en kunstkwartier

Heel goed dat deze belangrijke instellingen gaan bekijken of ze nog intensiever kunnen samenwerken en eventueel zelfs locaties delen! Als het een echte aanvulling kan zijn krijgen we een win-win situatie. D66 zal dit punt de komende tijd scherp blijven volgen.

Samenwerking in de gemeenteraad

D66 is voorstander van meer samenwerking tussen de partijen in plaats van een “eigen gelijk” houding. Een voorbeeld waar dit goed is gegaan is de klankbordgroep die is opgericht voor het huis van de stad waarin elke partij is vertegenwoordigd. De samenwerking gaat heel goed en daardoor krijgen we straks een uniek gebouw waar Helmond trots op kan zijn.