Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 22 juni 2014

“Regio jarenlang te positief”

UPDATE!!

Op 13 september heeft D66, na enig aandringen, de overige antwoorden ontvangen op onderstaande vragen van Wethouder Frans Stienen. De antwoorden zijn derhalve geupdate.

Op 10 mei j.l. plaatste het Eindhovens Dagblad een opmerkelijk kritisch artikel waarin de Helmondse wethouder Stienen ons verteld dat binnen het SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) men jarenlang een veel te positief beeld heeft geschetst van de groeiverwachting. Rede voor D66 Helmond om hier een aantal vragen over te stellen aan de heer Stienen tijdens het vragenuurtje van de Gemeenteraadsvergadering  op 3 juni j.l. Hieronder de vragen en, daar waar mogelijk, de antwoorden.

 

 1. Vraag: Er wordt in het artikel gesproken over de SRE Regio. Kan de wethouder dit bevestigen en ging het inderdaad om 21 gemeenten?
  Antwoord: Ja.
 2. Vraag: Door wie werd Helmond in deze regio vertegenwoordigd?
  Antwoord: Het Regionaal Platform Wonen valt onder het SRE (inmiddels Metropool Regio Eindhoven) en is een orgaan met geen formele status. Ongeveer dertig betrokkenen bij de dossiers inzake Ruimtelijke Ordening en Wonen komen daar periodiek bijeen. Het is een informatief Platform en geen besluitvormend Platform. Namens de gemeenten in het Stedelijk Gebied van het MRE is de Helmondse wethouder aanwezig in het Platform. Hem is ook gevraagd de voorzittersfunctie op zich te nemen. Ook De Peelgemeenten en de Kempen zijn met een wethouder vertegenwoordigd in het Platform.
 3. Vraag: Heeft deze vertegenwoordiger met dezelfde optimisme over het onderwerp gesproken? Zo ja, met welke intentie is dit gebeurd? En hoe lang speelt dit al?
  Antwoord: Naar aanleiding van de pre-presentatie van voorlopige provinciale prognoses inzake bevolkingsgroei in het Regionaal Platform, is er in die bijeenkomst onder andere gesproken over typologie van woningen, aantallen woningen en afnemende grondverkopen. Daar is de afgelopen jaren ook al over gesproken in het Platform, in het portefeuilleoverleg met de 21 wethouders Wonen, in het Regionaal Ruimtelijk Overleg met de provincie en de 21 wethouders Wonen, in commissievergaderingen in gemeenten en aan andere tafels. Probleem is dat ieder dorp en elke stad de maximale aantallen woningen zich wel wil toe-eigenen, maar dat de markt die aantallen sinds de recessie niet meer vraagt c.q. kan leveren. Lopende contracten en grondaankopen verhinderen dat er gemakkelijke oplossingen zijn.
 4. Vraag: Heeft onze vertegenwoordiger zijn/ haar collega’s binnen het college  hierover gesproken?
  Antwoord: Ja
 5. Vraag: Waarom is de raad niet eerder geïnformeerd over het feit dat er verkeerde cijfers voorgelegd werden?
  Antwoord: Er zijn geen verkeerde cijfers, het zijn helaas geen realistische cijfers meer en dat is sinds de recessie vanaf 2008 in alle gemeenteraden bekend, zoals steeds verwoord o.a. bij de jaarlijkse behandeling van begrotingen en jaarrekeningen.
 6. Vraag: Wat is de reden dat de vertegenwoordiger dit niet eerder in de Cie RF aan de orde bracht en waarom mogen we dit via de krant vernemen?
  Antwoord: Zie antwoord op vraag 3 en 5. Verder had de voorzitter van het Platform vernomen dat in diverse gemeenten binnen de MRE toch weer in de nieuwe coalitieakkoorden geplust werd met woningbouwaantallen. Hij heeft als voorzitter van het Platform het regionale signaal willen geven dat dit niet (meer) gewenst is.
 7. Vraag: Waarom is de media juist nu in deze periode geïnformeerd?
  Antwoord: De agenda van het Regionaal Platform is openbaar. Het ED vroeg om aanwezig te mogen zijn bij het overleg omdat de provincie voor de eerste keer de (voorlopige) bevolkings-prognose-cijfers zou presenteren. Na overleg met de provincie en in het kader van transparantie is toegestaan dat het ED aanwezig mocht zijn.
 8. Vraag: Welke schade heeft gemeente Helmond opgelopen door de werkwijze van onze vertegenwoordiger?
  Antwoord: Nee
 9. Vraag: Wat vindt de verantwoordelijke wethouder van zijn/ haar werkwijze in deze?
  Antwoord: De scheiding van diverse rollen/posities als wethouder van Helmond, als voorzitter van drie regionale overlegorganen (voorzitter Stedelijk Gebied Wonen, voorzitter Werkplaats Wonen MRE, voorzitter Stuurgroep Arbeidsmigranten MRE) en als voorzitter van het Regionaal Platform Wonen MRE, heeft de constante aandacht van de wethouder.