Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 april 2014

Samenstelling nieuwe college bekend

Foto: door Cees van Dijk

De zes nieuwe wethouders van Helmond zijn bekend: Erik de Vries en Nathalie van der Zanden van de SP, Frans Stienen en Margreet de Leeuw  van het CDA, Yvonne van Mierlo van de VVD en Paul Smeulders van GroenLinks. De partij Helmond Aktief is volwaardig lid van de coalitie, al levert zij zelf geen wethouder. Deze fractie neemt de komende bestuursperiode deel aan het reguliere coalitieberaad en heeft meegeschreven aan het coalitieakkoord. De benoeming van het nieuwe college is voorzien tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 mei a.s. Hieronder kunt u de verklaring lezen van formateur Arjan Vliegenthart over de afronding van de formatiefase.

Verklaring-formateur-Arjan-Vliegenthart-over-afronding-formatiefase (pdf)

Concept coalitieakkoord

Kort voor de Pasen zijn de fracties van SP, CDA, VVD, Helmond Aktief en GroenLinks het eens geworden over een (concept) coalitieakkoord. De formateur heeft dit akkoord op dinsdag 22 april voorgelegd aan de niet-coalitieparten. Zij krijgen de gelegenheid om te reageren op de inhoud. Vandaar de concept-status. Tijdens het gesprek heeft de formateur met de niet-coalitiepartijen doorgenomen op welke wijze hun inbreng het best tot z’n recht kan komen. Zij zijn ingegaan op het verzoek en zullen uiterlijk vrijdag 25 april hun reactie geven. De coalitiepartijen zullen daarna bekijken op welke wijze zij de opmerkingen en suggesties verwerken; dat doen zij voor de raadsvergadering van 6 mei a.s.

Lees hier het concept coalitieakkoord (pdf)