Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 november 2020

Sport- en (be)leefcampus De Braak

Sport- en (be)leefcampus De Braak
Op Sportpark de Braak komt een nieuwe sport- en (be)leefcampus waar onderwijs, gezondheid, breedtesport en topsport samenkomen. En de omliggende wijken profiteren daarvan mee. Dit is een prachtig project voor de stad: sport, onderwijs en sociale cohesie samen en dat past precies in het straatje van D66. De raad heeft in 2017 ingestemd met de plannen. Op de campus werken straks nog meer partners samen die gemeenschappelijk gebruik maken van de ruimtes, het hoofdveld in het stadion en de omliggende voetbalvelden. Naast Helmond Sport en de amateurverenigingen maken de scholen er straks gebruik van.
Eerste helft 2020 werd duidelijk dat Helmond Sport niet akkoord zou gaan met de in het Voorlopig Ontwerp opgenomen voorzieningen en dreigde af te haken. Om het project te redden en alle partijen aan boord te houden is een traject van bemiddeling opgestart. Inmiddels is een ontwerp gepresenteerd dat wel acceptabel is voor de betrokkenen, waarbij door alle partijen concessies zijn gedaan. Voor de gemeente ligt de pijn in de financiële bijdrage.

Standpunt D66
Bij de besluitvorming in 2017 is al door de D66 fractie aangegeven dat wij zeer kritisch waren op de financiële paragraaf van het plan; om die reden heeft de fractie toen verdeeld gestemd. Stef Stevens heeft toen tegen gestemd omdat de begroting te krap was opgesteld. Ook nu ontstaat weer het gevoel dat het plan financieel nog schuift. De gemeente moet met aanvullende middelen bijspringen om de deal tussen alle betrokken partijen rond te krijgen.
Op vragen van de D66 fractie heeft de wethouder bevestigd dat hij ervan uitgaat dat het financiële plaatje nu wel vaststaat en dat hij niet in een later stadium nog om extra geld komt vragen.
Maar eigenlijk is er geen andere keuze meer te maken! In 2017 is de virtuele schop al in de grond gestoken: er zijn vele miljoenen uitgegeven en stoppen is dan ook geen optie meer! De trein waar we op gesprongen zijn moet door blijven rollen…..