Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 september 2014

Sportgala’s in Fitland – vragen van SDOH-HB, PvdA, Senioren 2013 en D66

In het ED van 10 september 2014 is te lezen dat de Helmondse Wethouder Sport, Frans Stienen, van plan is het jaarlijkse Helmondse Sportgala “over te hevelen” naar de accommodatie van Fitland bv in Suytkade. De verantwoordelijk wethouder geeft, volgens de verslaglegging in het ED, aan dat het Helmonds Sportgala en het Brabants Sportgala twee dagen na elkaar gaan plaatsvinden in december, beide evenementen georganiseerd gaan worden door het Rotterdamse sportbureau “Fast Forward” , synergie gezocht wordt met het Brabants Sportgala, waardoor bijvoorbeeld het gala maar één keer hoeft te worden aangekleed én dat de vrijwilligers weer worden betrokken bij de organisatie.

Dit riep bij enkele partijen een aantal vragen op. Zodoende is besloten de krachten te bundelen en deze vragen samen te stellen aan het college. Hieronder de vragen.


 

1. Het Brabants Sportgala is vorig jaar ook in Fitland gehouden. Toen bleek weinig draagvlak bij provincie, Brabantse gemeenten en media, zoals publieke omroepen, om dit nieuwe sportevenement te ondersteunen. Heeft onze gemeente Helmond het afgelopen jaar wél bijgedragen aan dit evenement, organisatorisch en/of financieel?

2. Met uitzondering van de jaren 2012 en 2013 (vanwege de verwoestende Speelhuisbrand eind december 2011) heeft u het Helmondse Sportgala al jarenlang, met behulp van vele vrijwilligers, steeds georganiseerd in het Speelhuis en jaarlijks tot volle tevredenheid van betrokken verenigingen, individuele sporters, aanwezig publiek en management van het Speelhuis. Welke omstandigheden brengen u er toe dit gala te verplaatsen, met andere woorden: welke inhoudelijke en financiële overwegingen heeft u om dit gala te verplaatsen?

3. Door het Helmonds Sportgala te organiseren in een gemeentelijke accommodatie, zoals het Speelhuis, kan men – voor de gemeentelijke begroting – spreken van een “vestzak-broekzak” situatie. Uitgaven en inkomsten drukken immers op eenzelfde gemeentelijke begroting. Waarom wijkt u hiervan af, welk financieel voordeel ziet u voor onze gemeente bij overheveling van deze activiteit naar een commerciële exploitant als Fitland?

4. Het artikel maakt gewag van een (ons niet bekend) Rotterdams Sportorganisatiebureau “Fast Forward” voor de organisatie van het Helmond Sportgala. Waarom kiest u voor dit bureau? Is dit bureau door u hiervoor geselecteerd en op welke wijze? Heeft dit bureau eerder diensten verricht voor de gemeente Helmond, zo ja, welke? Wat zijn de financiële consequenties voor het inhuren van dit bureau voor de gemeente? Welke gevolgen heeft de inschakeling van dit bureau voor de positie van de vrijwilligers in de organisatie?

5. Sponsoring voor dit soort evenementen is van levensbelang voor een daadwerkelijke realisatie. Heeft u hierop zicht? Is hiervoor ook een rol weggelegd voor de gemeente en zo ja, op welke wijze?

Graag zien wij uw antwoorden op zeer korte termijn tegemoet.

Hartelijke groet,

Namens de fracties:

SDOH-HB
Harrie van Dijk

PvdA
Mohammed Chahim

Senioren2013
Frans Mol

D66Helmond
Noureddine Zarroy