Steun ons en help Nederland vooruit

Hier vindt u de stellingen van de stemwijzer inclusief antwoorden en toelichting van D66.

De (veranderende) overheid

De overheid en haar houding ten opzichte van de burgers die zij moet dienen.

Duurzaamheid, Innovatie en Energie

Het vinden van de juiste balans voor nu, maar vooral voor de toekomst

Economie

De economie en de weg uit de crisis

Jeugd en onderwijs

De jeugd helpen om het maximale te bereiken

Ruimtelijke ordening/Demografie

Ontwikkeling van de stad, nu en in de toekomst

Infrastructuur en Mobiliteit

Bereikbaarheid, vervoer en alles wat daar voor nodig is.

Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie

Jeugdzorg, ouderenzorg, sociale cohesie en armoedebeleid

Veiligheid

Handhaving, buurtpreventie en veelplegers

Cultuur

Theater, film, museum, verenigingen en festivals