Steun ons en help Nederland vooruit

Voorwoord lijsttrekker

De titel van ons programma is ook de rode draad: D66 staat voor duurzame vooruitgang. Bij duurzaamheid denken wij niet alleen aan zonnecollectoren, maar ook aan een gezonde leefomgeving en maatschappelijke investeringen waarvan we ook op de lange termijn profijt hebben. Zo willen wij investeren in een groene stad en de voorzieningen in de wijken op peil houden.

D66 voor een leefbare stad

D66 heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een leefbare en gezonde stad. Dit zal ook de komende jaren het speerpunt blijven. Helmond moet een aantrekkelijke stad blijven met een duurzame, veilige en schone leefomgeving.

D66 voor een zorgzame stad

Of je nu statushouder, inwoner met een migratieachtergrond, ziek of gehandicapt bent, je bent niet je afkomst, je verhaal of je gebrek. Samen moeten we er voor zorgen dat iedereen zich ook een volwaardig individu voelt. Een individu die naar eigen kracht en vermogen bijdraagt aan een mooiere toekomst voor ons allemaal of, wanneer dat niet (meer) gaat, zich gesteund weet en niet het gevoel heeft er alleen voor te staan.

D66 voor een ondernemende stad

Helmond is een ondernemende Brabantse stad met unieke zaken die alleen bij ons voorkomen. Een maakstad waar Helmonders terecht trots op zijn.

D66 voor een veilige stad

D66 maakt zich sterk voor een veilige stad. Daar waar nodig moeten we handhaven en straffen, maar we kiezen ook nadrukkelijk voor preventie.

D66 voor een vernieuwende stad

D66 Helmond wil graag een voortrekkersrol nemen door ruimte te bieden aan maatschappelijke initiatieven en nieuwe vormen van burgerparticipatie op allerlei niveaus van de samenleving.

D66 voor een duurzame stad

D66 wil graag dat duurzaamheid geen vaag begrip van de VN of Europa blijft, maar wil dit lokaal vertalen in wat we samen als Helmondse gemeenschap eraan kunnen en willen doen.