Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 juni 2014

Van Den Waardenburg over de Kegelbaan (Weblog)

Bron: deweblogvanhelmond.nl

Beste lezer,

Voordat ik mijn eerste column op de weblog van Helmond begin, stel ik mij graag even kort voor. Mijn naam is Gaby van den Waardenburg, ik ben 27 jaar en gespecialiseerd in het ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht. Als raadslid ben ik onder andere actief in de commissie Ruimtelijke Fysiek van de gemeente Helmond, een commissie die zich voornamelijk bezighoudt met de ruimtelijke ontwikkeling. Als raadslid zet ik me dagelijks in voor de gemeente Helmond en haar inwoners. Via dit blog deel ik graag met jou, als lezer, mijn ervaringen en de laatste politieke ontwikkelingen.

In maart 2014 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Hierbij is D66 Helmond gegroeid van twee naar drie raadsleden. Een mooi resultaat! Inmiddels is de gemeenteraad in de nieuwe samenstelling aan de slag en hebben de eerste vergaderingen plaatsgevonden. Ook zijn vanuit de raad alweer de nodige schriftelijke vragen gesteld aan het nieuwe college. Zo heeft D66 onder meer vragen gesteld over ‘De Ruit’. Momenteel wachten wij, wat betreft dit onderwerp, nog op een reactie.

Wel heeft het college recentelijk, namelijk op 3 juni 2014, mijn vragen beantwoord over de Kegelbaan. Hierbij gaat het om het gebied tussen de HEMA en de Kasteel Traverse. Het terrein is recentelijk opnieuw bestraat en heringericht, hetgeen een enorme verbetering betekent voor deze zichtlocatie langs de Traverse. Het heeft echter ook gezorgd voor een verkeersonveilige situatie. Doordat het fietspad is verlegd kruist het zowel een verkeersweg als de uitgang van de fietsenstalling, hetgeen zorgt voor een tweetal gevaarlijke punten. In januari heb ik vragen gesteld over deze verkeersonveilige situatie van de Kegelbaan.

De antwoorden hebben even op zich laten wachten, maar de vragen waren wezenlijk. Na openstelling van het gebied is namelijk gebleken dat het uitzicht, voor het verkeer komend vanuit de kasteeltuin op het kruisende fietspad, onvoldoende is. Daarnaast is de opstelruimte voor fietsers bij de fietsenstalling te beperkt. Uit politiegegevens blijkt bovendien dat na de openstelling al zeker twee aanrijdingen op deze locatie hebben plaatsgevonden. Het college heeft daarom besloten het ontwerp opnieuw te bekijken en het fietspad te verplaatsen. Het is zeer positief dat het aangepaste ontwerp tot stand is gekomen is samenspraak met de Wijkraad Helmond Centrum en de fietsersbond. Juist met deze kennis kan worden voorkomen dat het fietspad opnieuw moet worden verlegd.