Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 december 2020

Verkeersveiligheid in de Heistraat

Schriftelijke vragen aan het college van B&W

Onderwerp: Verkeersveiligheid in de Heistraat

Geacht college, geachte burgemeester,

Afgelopen zomer, net voor het zomerreces, is de gemeenteraad bijgepraat over het wijkversterkingsplan Binnenstad-Oost. Onderdeel van dit aanvalsplan was de aanpak van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de Heistraat en omgeving. In dit plan staat vermeld dat uiterlijk in oktober duidelijk zou worden welke verkeersmaatregelen hier genomen worden om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. Tot op heden hebben wij hier nog niks van vernomen. D66 heeft tijdens deze bijeenkomst in juli aangegeven dat de verkeersveiligheid in de Heistraat ons grote zorgen baadt en dat wij hier graag snel actie op genomen zien worden. Grondige maatregelen, zoals tijdelijke flitspalen of hoge drempels, moeten hierbij niet geschuwd worden.

Op dit moment wordt de Heistraat veelvuldig gebruikt als racebaan en vinden er regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties plaats met (bijna-) ongelukken. De afgelopen week hebben twee verkeersongevallen kort na elkaar plaatsgevonden in de Heistraat (zie (1)(2)(3) onderaan) . Dit laat nogmaals de noodzaak van verkeersmaatregelen zien. Op 14 januari staat er een verdiepingsgesprek c.q. informatieve sessie gepland over veiligheid. Het wijkversterkingsplan Binnenstad Oost/Heistraat is hier ook onderdeel van. Gezien de impact en de urgentie van dit onderwerp vindt onze fractie het toch van belang om deze vragen op dit moment al te stellen. D66 Helmond heeft, vooruitlopend op de bijeenkomst van 14 januari, de volgende vragen:

1. Is het college van B&W het met ons eens dat het nemen van verkeersmaatregelen in de Heistraat bittere noodzaak is en urgentie verdient?

2. Welke snelheid beperkende verkeersmaatregelen worden er genomen in de Heistraat?

3. In hoeverre zijn omwonenden betrokken bij het bepalen van de verkeersmaatregelen in de Heistraat?

4. Binnen welke termijn zijn deze verkeersmaatregelen te verwachten?

Graag vernemen wij uw reactie. De beantwoording kan, om praktische redenen, wat onze fractie betreft meegenomen worden tijdens de bijeenkomst op 14 januari, maar een zo spoedig mogelijke beantwoording is natuurlijk altijd wenselijk.

Namens de fractie van D66 Helmond,

Jochem van den Bogaard

[1] https://www.ed.nl/dossier-112-en-misdaad/persoon-vast-onder-auto-na-ongeluk-in-helmond~aba1270a/

 

[2] https://www.deweblogvanhelmond.nl/startpagina/meisje-bij-oversteken-aangereden-in-de-heistraat/

 

[3] Meisje aangereden bij oversteken in Helmond | 112 en misdaad | ed.nl