Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 juli 2019

Woonagenda gemeente Helmond 2019 – 2021

Het is goed gebruik in de gemeente Helmond éénmaal in de vier jaar een Woonvisie vast te stellen. De vigerende Woonvisie 2016 – 2020 is op 10 mei 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Normaliter zou in 2018 sprake zijn van een tussentijdse evaluatie en de vaststelling van een nieuwe Woonvisie in 2020. Echter, wonen moet sinds 2016 in een andere context worden geplaatst (zowel economisch als maatschappelijk).

Op 2 juli jl. heeft de gemeenteraad de Woonagenda van onze wethouder Gaby van den Waardenburg vastgesteld. Het betreft een addendum op de woonvisie, waarin de gemeente richting geeft aan woningbouw in Helmond. Het is daarom een belangrijk document voor de stad. In de Woonagenda wordt onder andere ingezet op spreiding van soorten woningen en doelgroepen, duurzaamheid en circulair bouwen, bouw en verbouw van woningen voor 1&2 persoonshuishoudens, bouw van (luxe) appartementen in het centrum en transformatie van bestaande kantoorpanden. Wil je meer lezen, klik dan op deze link:

Woonagenda gemeente Helmond 2019 – 2021