Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 mei 2014

Constructief daar waar het kan, kritisch daar waar het moet

Bron: ed.nl

Hieronder leest u de bijdrage van Noureddine Zarroy (fractievoorzitter, D66 Helmond) tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 mei, waar de nieuwe wethouders werden geïnstalleerd en de stemming plaatsvond met betrekking tot het coalitieakkoord. 

 

Voorzitter,

De onderhandelingen zijn voorbij en de coalitie is gevormd: De SP, het CDA, de VVD, GL en HA. Vanaf deze plek wil ik de coalitie graag feliciteren met dit resultaat, met het gevormde college én met het coalitieprogramma. Namens D66 wens ik jullie veel wijsheid en succes toe.

Het coalitieprogramma voorzitter, is er een van grote lijnen, ‘geen dichtgetimmerd programma’, zoals het programma zelf aangeeft. Het coalitieprogramma bevat punten waar wij als D66 ons prima in kunnen vinden. Over het merendeel kunnen we nog geen uitspraken doen. Over bijvoorbeeld de wijze waarop bestuurd zal worden zullen nog plannen volgen. Voor het verbeteren van de bedrijvigheid in de stad zal een dereguleringsplan opgesteld worden,  tot die tijd tasten we in het duister.  Maar voorzitter, woorden als ‘ondernemend’ ‘sociaal’, ‘aantrekkelijk’ en ‘leefbaar’ stemmen ons positief. Een programma op hoofdlijnen biedt de raad de gelegenheid elk onderwerp op z’n merites te beoordelen, ook dat is gunstig.

Voorzitter, slechts 44,8% van de stemgerechtigden hebben hun stem laten horen. Des te belangrijker is het dat deze raad, met voorop de coalitie de inwoners van Helmond erbij blijft betrekken. Wij rekenen erop dat de coalitie dit advies opvolgt. In de komende periode zal de fractie van D66 zich positief en constructief opstellen daar waar het kan en kritisch zijn daar waar het moet.

Tenslotte voorzitter, wens ik namens D66 de gehele raad de komende periode veel wijsheid en succes toe en wij hopen op een vruchtbare samenwerking.

Tot zover.